Yargıtay’dan fiyatlı otoyoldan ihlalli geçiş kararı

Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran, 2017’de İzmir’de bir araç, fiyatlı yoldan ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine otoyol işletmecisi, şoför hakkında icra takibi başlattı. 

Şoförün icra takibine yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, şirket, icra takibinin devamı ve şoför hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ve geçiş fiyatının 10 katının ödenmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, icra takibinin ihlalli geçiş fiyatı olan 83 lira üzerinden devamına, başka konular istikametinden ise reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararının kanun faydasına bozulmasını istedi. 

İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını, sonuca tesirli olmamak üzere bozdu.

BOZMA GEREKÇESİ 

Dairenin kararında, ihlalli geçişin yaşandığı tarihte yürürlükte olan 6001 sayılı Kanun kapsamında, ihlali geçiş yapan şoföre, otoyol geçiş fiyatının 10 katı ceza verilmesinin öngörüldüğü, “10 kat” ibaresinin 2018’de yapılan değişiklikle “4 kat” olarak düzenlendiği hatırlatıldı. 

Kararda, ilgili düzenlemeyle, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ihlalli geçiş yapan araç sahiplerine verilecek ve şimdi tahsilatı yapılmamış para cezalarının, 4 kat oranında uygulanacağının öngörüldüğü aktarıldı. 

Davaya husus olayda, şoförün geçiş fiyatını ödemediğinin tespit edildiği belirtilen kararda, yasal düzenlemeler kapsamında, davacı şirketin talebinin kabul edilerek şoförün geçiş fiyatını ve ceza bedelini ödemesi gerektiği bildirildi.

İlgili kanuna nazaran, 4 katı oranında para cezası öngören yasal düzenlemenin, tahsilat yapılmayan dava konusu yapılan para cezasına uygulanacağı belirtilen kararda, davalının geçiş fiyatı ile 6001 sayılı Kanuna nazaran 4 katı fiyatında para cezası tarafından sorumlu olduğu gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulü istikametinde karar tesis edilmesinin yöntem ve yasaya alışılmamış olduğu kaydedildi. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.