Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Hırvatistan’da sürdürülebilir hayvancılık ve gıda üretimi projesine ortak oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ‘Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları’ başlığı kapsamında Hırvatistan’da bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde yürütülecek olan projenin ortakları arasında bulunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen’in dahil olduğu proje ekibi tarafından hazırlanan ve Hırvatistan Ulusal Ajansına sunulan ‘Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production (SUSTRA)’ isimli Erasmus+ Projesi, 250 bin avro hibe almaya hak kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “‘Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları’ başlığı kapsamında Hırvatistan’da bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde yürütülecek olan projenin ortakları arasında BŞEÜ’ de bulunuyor.2025 tarihine kadar 24 ay süreyle yürütülecek olan proje ile Avrupa’da ve Türkiye’de yer alan tarım ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik olarak sürdürülebilir hayvancılık ve gıda üretimi odaklı eğitim materyalleri geliştirerek öğrenciler ile teknisyenlerin bilgi ve beceri seviyelerini arttırmak suretiyle sera gazı emisyonlarının azaltılması, gıda güvenliği ve tarladan sofraya stratejisine ilişkin AB hedeflerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Proje kapsamında sürdürülebilir hayvansal gıda üretim sistemlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler konusunda e-öğrenme modüllerinin de yer alacağı bir çevrimiçi eğitim platformu ile mobil aplikasyon oluşturulacak. Eğitim platformu web üzerinden kullanılabilecek, mobil aplikasyon ise cep telefonlarının uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Proje süresince proje ortağı ülkelerin ev sahipliğinde 5 uluslararası toplantı, proje sonuçlarının tanıtımına yönelik 6 çoğaltıcı etkinlik, proje hedef kitlesine yönelik eğitim çalışmaları ve proje yaygınlaştırmasının sağlanması ile proje konusuna yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek” dedi. – BİLECİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx